Edukacja - Płocka Orkiestra Symfoniczna

Pokaż wyszukiwarkęPokaż narzędzia dostępności

Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży to jeden z podstawowych elementów działalności orkiestry. Ma już ponad 25-letnią tradycję i jest w niej miejsce, zarówno na otwarte koncerty symfoniczne, jak i pracę edukacyjną z dziećmi i młodzieżą, gdzie członkowie orkiestry odsłaniają przed najmłodszymi słuchaczami muzyczne tajemnice. W realizacji działań opieką edukacyjną obejmuje nie tylko szkoły z terenu Płocka, ale i okolicznych miejscowości.

Audycja umuzykalniająca

Audycje umuzykalniające w miejskich przedszkolach

Od ponad 25 lat muzycy orkiestry prowadzą systematyczną działalność umuzykalniającą, którą objęte są wszystkie dzieci 5 i 6-letnie. Audycje odbywają się przez cały rok szkolny w cyklach comiesięcznych. Scenariusz opracowuje Katarzyna Liberek, która jednocześnie prowadzi wszystkie audycje dla naszych najmłodszych słuchaczy.

Koncerty kameralne szkolne

Odbywają się w szkołach na terenie miasta Płocka i okolicznych miejscowości. Adresowane są do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

Koncerty symfoniczne szkolne ,,Muzyczne Spotkania z Orkiestrą”

Koncerty ze specjalnie przygotowanym programem, na które dzieci i młodzież zapraszani są do sali koncertowej, gdzie mogą w bardzo przystępny sposób wysłuchać opowieści o muzyce, zapoznać się z instrumentami i posłuchać orkiestry w jej niecodziennym brzmieniu. Uczniowie mogą „dotknąć” Orkiestry, wejść w bezpośredni kontakt z muzykami, spróbować swoich sił za pulpitem lub nawet … zadyrygować orkiestrą! Koncerty w tej formule spotkały się z dużym uznaniem dyrektorów szkół i nauczycieli.

Koncerty symfoniczne szkolne
Wędrówki po pięciolinii

,,Wędrówki po pięciolinii”

Cykl spotkań artystyczno-edukacyjnych skierowanych do dzieci poniżej 3 roku życia i opiekunów. Koncerty te mają na celu zapoznanie dzieci z muzyką, z instrumentami, ich nazwami oraz sposobem grania. Podczas każdego spotkania prezentowane są fragmenty utworów muzyki klasycznej przeplatane z wykonywaniem piosenek dostosowanych do możliwości percepcyjnych dzieci. Słuchanie muzyki, a szczególnie skupianie się na takich jej elementach, jak rytm czy ruch ma pozytywny wpływ na stan psychofizyczny dziecka, pełni funkcję profilaktyczną lub terapeutyczną. Projekt „Wędrówki po pięciolinii” od samego początku spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. W związku z tym, na prośby zainteresowanych konieczne było uruchomienie podwójnych koncertów każdego tematu! Należy podkreślić, że „Wędrówki po pięciolinii” wygrały VIII plebiscyt Tygodnika Płockiego „Z Tumskiego Wzgórza” i zostały okrzyknięte „Wydarzeniem roku 2014”.

Płocka Orkiestra Symfoniczna w 2024 roku pragnie kontynuować ulubiony przez dzieci projekt. Nie zmieniając dotychczasowej formy, wędrówki będą odbywały się w jedną niedzielę każdego miesiąca. Dzieci wraz z opiekunami będą zapraszani do Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku, przy ulicy Kolegialnej 23. Uczestnicy zasiądą na wygodnych poduszkach i pufach. Na scenie rozłożone będą dywany z postaciami z ulubionych bajek oraz instrumenty gotowe do koncertu, a bezpośredni kontakt z muzykami umożliwi żywą edukację umuzykalniającą. Każdy będzie trwał 35 minut, przeplatany śpiewem oraz tańcem.

Płockie Talenty

Współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia oraz Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I stopnia w Płocku i formuła „Płockie Talenty” ma na celu promocję utalentowanych uczniów szkoły poprzez koncert z udziałem orkiestry symfonicznej. W projekcie co roku biorą udział uczniowie, którzy odnoszą sukcesy w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach muzycznych. Ich występy okazały się dużym sukcesem na bardzo wysokim poziomie artystycznym i spotkały się z zainteresowaniem mediów.

Płockie talenty

Sponsorzy

Miejska instytucja kultury

finansowana z budżetu miasta Płocka

Logo miasta Płock